Bảng Giá Xi Sửa đồ HUONG CHI JEWELRY

Bảng Giá Xi Sửa đồ HUONG CHI JEWELRY

11:07:00 09/07/2016

         Bảng Giá Xi Sửa đồ HUONG CHI JEWELRY

Sản phẩm

Màu Trắng

Màu Vàng

Hai Màu

Xi  Nhẫn Nam

50.000

30.000

50.000

Xi Nhẫn Nữ

50.000

30.000

50.000

Xi Mặt Cỡ Lớn

50.000

30.000

50.000

Xi Mặt Cỡ Nhỏ

50.000

30.000

50.000

Xi Dây cỡ lớn

100.000

70.000

150.000

Xi Dây cỡ nhỏ

70.000

50.000

100.000

Xi Kiềng

100.000

70.000

150.000

Xi Bông tai

50.000

30.000

50.000

Xi Lắc Vòng

70.000

50.000

100.000

Xi Lắc Dây cỡ nhỏ

50.000

30.000

70.000

Xi Lắc Dây cỡ lớn

70.000

50.000

100.000

Hàn sản phẩm

20.000/mối

20.000/mối

20.000/mối

Gắn đá sản phẩm

1ly-2,5ly/20.000

3ly-5ly/50.000

6ly-8ly /70.000

9ly-12ly/100.000

1ly-2,5ly/20.000

3ly-5ly/50.000

6ly-8ly /70.000

9ly-12ly/100.000

1ly-2,5ly/20.000

3ly-5ly/50.000

6ly-8ly /70.000

9ly-12ly/100.000

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          *Lưu ý: các sản phẩm thêm vàng sẽ tính theo trọng lượng vàng thêm !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...